Stichting Mayaschool Guatemala | Een oude cultuur op weg naar een nieuwe toekomst

ANBI

wij werken volgens de ANBI voorwaarden

Naam ANBI: Stichting Mayaschool Guatemala

Kamer van Koophandel nr: 41265325
RSIN/fiscaal nr: 8050.02.315
contactgegevens: tel 0297-289207 / 0297-256264
beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloning noch onkostenvergoeding
bestuurssamenstelling:
mevrouw M. Burgman, voorzitter
mevrouw M. van der Stap, secretaris
de heer P. Bots, penningmeester
de heer L. van Es, bestuurslid
mevrouw H. Borger, bestuurslid
doelstelling van de stichting:
Het ondersteunen van de maya-bevolking en de Maya-cultuur in Guatemala
beleid:
Het ondersteunen van een mayaschool en financieren van lesgelden van leerlingen van die school, gelegen in El Tablon, Guatemala
financiele verantwoording:
De samenstellingsverklaring wordt -om niet- opgemaakt door Emiel Kuntzel, Accountant-Administratieconsulent van kantoor EDO.
De bestuursleden van de stichting berekenen geen onkosten waardoor vrijwel 100% van het (bruto) inkomen aan het doel wordt besteed.
jaarverslag 2013
jaarverslag 2014
jaarverslag 2015

activiteiten:
Het geven van voorlichting t.b.v. fondsenwerving, daarnaast het organiseren van een jaarlijks Chazz festival i.s.m. Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen

Theme Modified by 54nd3r

© 2009 Mayaschool All Rights Reserved