Stichting Mayaschool Guatemala | Een oude cultuur op weg naar een nieuwe toekomst

Vroedkunde

Comadrones zijn vroedvrouwen die Maya-vrouwen bijstaan bij zwangerschap en de thuisbevalling.
In de regel zijn dit oudere vrouwen uit de gemeenschap. Niet opgeleid, vaak zelfs
analfabeet. Hun kennis en kunde hebben ze meestal van hun voorouders opgedaan.
Begin 2019 is op de school in Solola een cursus gestart voor 28 vroedvrouwen die leren
bloeddruk te meten, urine te onderzoeken en hygiënisch te werken. Ook de daarin
geïnteresseerde leerlingen en moeders van leerlingen zijn welkom bij de lessen.
Daarnaast worden er lessen gegeven op allerlei gebied van gezondheid en ziekte.
De cursus is mogelijk gemaakt door een particuliere stichting uit Nederland.
bloeddruk meten

bloeddruk meten

Theme Modified by 54nd3r

© 2009 Mayaschool All Rights Reserved