Waarom Guatemala?

Armoede, honger en discriminatie………

Guatemala hoort in het nieuws.

De fundamentele problemen van Guatemala zijn de extreme ongelijkheid en de daarmee nauw samenhangende uitsluiting, vooral van vrouwen en inheemsen. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er heerst een grote straffeloosheid, 98% van de moorden blijft onbestraft.

De cijfers liegen er niet om.

Ondervoeding komt voor bij 50 % van de kinderen in Guatemala. Een flinke toename sinds de millennium doelen gesteld zijn door de UN. In de gebieden waar vooral de Maya gemeenschappen wonen is dat tot 80%. Dat heeft te maken met eeuwenlange onderdrukking, 30 jaar dictators en genocide, en systematisch onteigening van hun land. Dat laatste gaat nog steeds door nu er op steeds grotere schaal mijnbouw plaats vindt. De USA, Europa, Canada: allen gebruiken de grond om koffie, fruit, goud etc te kunnen verbouwen of te winnen en te exporteren. Vooral onder kinderen tussen 2 en 4 jaar is de sterfte hoog. Aan ondervoeding. Gecombineerd met wormen en infecties door slecht drinkwater. De kindersterfte (tot 5 jaar) is gemiddeld 40/1000, onder de inheemse bevolking is dat getal veel hoger. Als gevolg van de hogere voedselprijzen en droogte in het oosten van Guatemala neemt de ellende toe en is de noodklok geluid door president Colom.

Officieel is Guatemala inmiddels een democratie. Dat heeft voor de inheemse bevolking nog nauwelijks of geen effect. De overheid spreekt Spaans, verstaat hun talen niet. Het is van het grootste belang dat er een samenleving komt waarbij men elkaar wel verstaat. En respecteert. Waar de oorspronkelijke bevolking niet wordt gediscrimineerd en sociaal uitgesloten. Waar het woord Indigo geen scheldwoord is maar verwijst naar een interessante cultuur.

Daarom Guatemala…