Projecten

De belangrijkste doelstelling van de Stichting Mayaschool Guatemala is het helpen in stand houden van de Maya cultuur in Guatemala.

Eeuwenlange onderdrukking door overheden die Spaans spreken, onteigening van grond, een massale genocide in de jaren 1960 tot 1996. Het vredesakkoord (1996) is getekend. Discriminatie van de meerderheid van de bevolking is echter nog steeds aan de orde van de dag. Overheidsscholen zijn voor de Maya’s niet toegankelijk omdat de leraren een andere taal spreken, omdat er gediscrimineerd wordt en omdat die scholen te duur zijn. Analfabetisme onder de inheemse bevolking is 60 – 80 %. Er zijn gebieden waar meer dan 80 % van de kinderen lijdt aan ondervoeding, een van de hoogste ter wereld. De laatste jaren is, ondanks de millennium doelstellingen de hongersnood zelfs toegenomen. In een land waar de voedselproductie de consumptiebehoefte royaal zou kunnen dekken.

In 1996 is de stichting gaan samenwerken met een groep ‘padres de familias’, die het ambitieuze plan hadden om middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in de provincie Solola te starten. Met steun van particulieren, scholen, service-clubs, SOS De Ronde Venen en het NCDO, en de geweldige inzet van de bevolking in Solola staat er een schoolgebouw waar in 2004 een extra verdieping op kon worden gebouwd.

Onderwijs van en voor de Maya-bevolking. VMBO, Mavo, VWO, lerarenopleiding – het is er allemaal en er wordt door de bevolking een dankbaar gebruik van gemaakt. Vele honderden leerlingen kregen er in de afgelopen jaren hun scholing. Speerpunt is de opleiding tot onderwijzer  – tientallen juffen en meesters die Spaans hebben leren spreken maar ook de eigen taal (het Kaqchikel) van de kinderen spreken en hun cultuur begrijpen, geven les op lagere scholen in de regio. Zo draagt het Colegio Maya Solola er aan bij dat de sinds eeuwen genadeloos onderdrukte Maya’s dankzij onderwijs in de eigen taal en cultuur, uitgroeien tot zelfbewuste mensen die hun plaats in de samenleving durven opeisen.

In 2013 is dankzij Return to Sender een project van start gegaan waarmee het mogelijk gaat worden om onderwijs te geven in natuurkunde, scheikunde en biologie. Zodat (para) medische opleidingen gevolgd kunnen worden en uiteindelijk de gezondheidszorg voor de Maya bevolking toegankelijk zal gaan worden.

Jaarlijks zamelen we geld in om lesgeld te kunnen betalen voor leerlingen die dat zelf niet meer op kunnen brengen. Bijvoorbeeld door ziekte binnen het gezin, mislukte oogst en dergelijke.