De stichting

Solola is een provincie in het hooggebergte van Guatemala. Meer dan 85% van de bevolking in Solola is Maya. De meesten spreken Kaqchikel.
Na een particuliere reis naar Guatemala (1995) kwam van de Maya bevolking in Solola de vraag of wij voor hen een gebouw voor middelbaar onderwijs wilden financieren.
Na een volmondig ‘ja’ op deze vraag is in 1996 de Stichting Mayaschool opgericht met als hoofddoel het ondersteunen en in stand houden van de Maya cultuur in Guatemala.

De noodzaak was helder: in Guatemala is al eeuwen nauwelijks of geen onderwijs mogelijk voor de maya-bevolking. Er zijn wel overheidsscholen maar daar wordt Spaans gesproken. Daar worden Maya kinderen gediscrimineerd. Mogen ze hun eigen kleding niet dragen. De onderwijzers spreken hun taal niet.

Er was in Solola een goede basis. Een stuk grond, een stichting van ouders die eigenaar van de school zouden worden, toestemming van de overheid, Kaqchikel sprekende leraren die in hun vrije tijd al lessen gaven in een noodgebouwtje, er waren goede contactpersonen.

We zochten lokale support en know-howop het gebied van ontwikkelingswerk  en vonden die bij de Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen, waar we vele jaren intensief mee samenwerkten. Sinds 2006 organiseren we jaarlijks een evenement CHAZZ (Charity Jazz).

Voor de financiering van onze nieuwe projecten zijn wij vooral afhankelijk van particulieren, scholen, service-clubs, kerkelijke organisaties en bedrijven. Vrijwel al onze oude projecten zijn mede gefinancierd door het KPA subsidieprogramma (verdubbeling) van het NCDO, ons nieuwste project wordt geheel mogelijk gemaakt door Return To Sender. Daarnaast organiseren wij -met veel plezier en groeiend resultaat- jaarlijks een Charity Jazz evenement, kortweg Chazz.

We hebben een goed contact met de school in Solola, in november 2009 hielden we een conferentie waarbij twee docenten uit Guatemala uitgebreid aan het woord waren, evenals Mirjam Vossen, deskundige op het gebied van particulier initiatief en Mario Coolen, Guatemala expert, werkzaam voor Solidaridad.