Het Bestuur

Het bestuur:
Madelon van der Stap, secretaris
Paul Bots, penningmeester
Hanneke Borger
Leo van Es

Notaris:
mr J.G. Lagendijk, Mijdrecht

Contactpersonen in Guatemala:
dr Will van Wisse
dra Celia van Wisse De Ruiz
Julian Cumatz Pecher, directeur van Colegio Maya Tzolojya
Padre Pedro Bocel, priester in de stad Solola

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 41265325
op het adres Alexandriet 21
3643 BL  Mijdrecht

Bankrekening NL37 RABO 0195227700