Kinderarbeid

Kinderarbeid in Guatemala

In Guatemala komt kinderarbeid zeer veel voor. Vooral onder de allerarmste Maya-bevolking.
De kinderen werken voornamelijk in de landbouw, in het huishouden, als straatverkopers, schoenen-poetsers, fabrieksarbeiders, als vuilnisophalers, in (clandestiene) vuurwerkfabrieken, in kruitfabrieken en als kind-soldaten.
Dit betreft vooral de maya-kinderen uit de bergdorpen: de kinderen die geen Spaans spreken, de kinderen waarvan de ouders maximaal 3 dollar per dag kunnen verdienen om hun gezin in leven te houden, de kinderen die niet naar school kunnen, die gediscrimineerd worden, de kinderen waarvan de ouders ziek zijn of overleden.
Voor al die kinderen is werken meer regel dan uitzondering. Wij willen die spiraal doorbreken. Er is vervolgonderwijs nodig. Zodat er meer leraren komen die de maya-kinderen verstaan. Zodat er artsen komen die de maya-patienten verstaan. Zodat er juristen komen die de rechten van het volk kunnen verdedigen. Zodat er meer vakmensen zijn die degelijke huizen kunnen bouwen. Zodat er mensen komen die de Maya-talen op schrift kunnen zetten. Die de restanten van de eigen cultuur en geschiedenis kunnen beschrijven. Zodat……de Maya-bevolking een menswaardig bestaan kan leiden.
Wij hopen dat u een steentje bij wilt dragen.