Lesgeld project

Wilt u dit project steunen? Vul dan het aanmeldformulier donateurs in.

Lesgeld voor een leerling.

De Maya bevolking is arm. Leerlinge werken allemaal thuis mee in het huishouden en op de stukjes land. Daarnaast is betaalde kinderarbeid in de bergdorpen meer regel dan uitzondering.
De meeste leerlingen van de Colegio Maya zijn medeverantwoordelijk voor het levensonderhoud van zichzelf en hun familie.
Van de leerlingen van de Maya school in Solola zijn er 240 die geheel of gedeeltelijk zelf hun schoolgeld moeten verdienen, naast het geld dat ze voor levensonderhoud nodig hebben. Dit zijn leerlingen die vaak voortijdig met hun opleiding stoppen: ruim 50 per jaar.
Voor deze leerlingen zoeken wij ‘adoptie-ouders’. Mensen die bereid zijn een bijdrage te leveren aan hun onderwijskosten. Om hen te motiveren om die o zo belangrijke opleiding toch af te maken.

Wat kost het onderwijs op deze school?

O 50,- per jaar voor de eerste drie jaar (basico opleiding)
O 100,- voor het 4e leerjaar
O 115,- voor het 5e leerjaar
O 125,- voor het 6e leerjaar
O 125,- voor het 7e leerjaar

De overheid draagt niet bij aan de kosten van middelbaar onderwijs.
Het schoolgeld wordt gebruikt om de salarissen van de leraren te betalen en alle overige kosten van het schoolgebouw en de lesmaterialen.

Wie hebben adoptie-ouders nodig?

In de regel zijn dat
leerlingen uit gezinnen met meer dan 5 kinderen,
leerlingen waarvan een of beide ouders zijn overleden,
leerlingen waarvan een van de ouders chronisch ziek is,
leerlingen die op grote afstand van de school wonen.

Hoe wordt u donateur?

Elke gift is welkom. U kunt kiezen om eenmalig een bijdrage te doen, of u kunt een vaste bijdrage toezeggen. Uiteraard kunt u elk jaar zelf bepalen of u daarmee doorgaat.

Hoe wordt u adoptie-ouder?

U kunt een leerling adopteren door u daarvoor aan te melden en een periodieke bijdrage toe te zeggen.
Dat kunt u doen als prive persoon maar ook als gezin, als team, als club, als vereniging, als stichting, als schoolklas, als…….
De school bepaalt welke leerlingen het meest dringend de bijdrage nodig hebben, u krijgt dus niet een “eigen” leerling toegewezen. U zegt een periodieke bijdrage toe waar wij u jaarlijks aan herinneren. Uiteraard kunt u op een door u te bepalen tijdstip stoppen met uw bijdrage. U kunt u aanmelden middels het contactformulier.

Lijkt het je leuk om als klas een leerling in Guatemala een jaar naar school te laten gaan?

Klus met elkaar 50 euro bij elkaar en je geeft een brugklasser een jaar lang onderwijs.

Is uw gift aftrekbaar van de belasting?

Een eenmalige of jaarlijks terugkerende gift is aftrekbaar van de belasting als het totaal van uw giften aan goede doelen in een belastingjaar meer bedraagt dan 1% (met een minimum van € 60,-) van uw verzamelinkomen. Voor een periodieke schenking geldt geen drempel . Een periodieke schenking is fiscaal aftrekbaar als u gedurende 5 aaneengesloten jaren eenmaal per jaar een gelijkblijvend bedrag schenkt. De voorwaarde die de belastingdienst hieraan verbindt, is dat deze aangegane verplichting bij de notaris in een akte wordt vastgelegd. Voor bedrijven is elke schenking aftrekbaar.
Besluit u 5 jaar lang een jaarlijkse bijdrage van ten minste € 80,- te schenken dan betaalt u daarmee een hele middelbare school opleiding. Dat is van onschatbare waarde voor de leerling die u hiermee de kans geeft op een betere toekomst. En voor u biedt deze mogelijkheid een fiscaal voordeel. In dat geval nemen wij de (sterk gereduceerde) kosten voor de notariele akte graag voor onze rekening. Wilt u informatie over hoe en waar een notariele akte opgesteld kan worden? Vraag het ons via het contactformulier.