Rampen

van de meeste rampen horen wij niets

In 1976 trof een aardbeving Guatemala-City. Er vielen 22.000 doden en 77.000 gewonden; een miljoen mensen raakten dakloos. In 1998 richtte de orkaan Mitch zeer veel schade aan. De rijke buurten werden amper getroffen. Het waren de volkswijken en de dorpen, de woonplaatsen van de armen, waar de ramp dood en verderf veroorzaakte. In oktober 2005 heeft de orkaan Stan veel schade aangericht, onder andere in de bergen in de provincie Solola.
Deze rampen hebben de internationale pers gehaald, maar van de meeste rampen horen wij hier niets.
Midden Amerika krijgt met grote regelmaat te maken met aardverschuivingen, aardbevingen, overstromingen en uitbarstingen van vulkanen. Elk jaar vallen er duizenden doden en loopt de schade in de honderden miljoenen.
Door de ligging tussen 2 oceanen valt Midden Amerika vaak ten prooi aan orkanen en aardbevingen. Er zijn nog tientallen aktieve vulkanen. Het overgrote deel van de bevolking is ongeschoold. En juist de ongeschoolden wonen in de gebieden waar de rampen het hardste aankomen.
De school in Solola geeft naast het algemene vormende onderwijs ook technisch onderwijs.
Wij vinden het van groot belang dat de bevolking zelf leert hoe zich te beschermen tegen natuurgeweld, hoe hun huizen weer op te bouwen na een ramp. Daar is onderwijs voor nodig. Draagt u ook een steentje bij?